I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

VELKOMMEN

  • Jeg er uddannet Cand. psych. fra Aalborg Universitet 2008 – autoriseret af psykolognævnet i 2011
  • Jeg har overenskomst med Sygesikringen – det vil sige, at du kan få tilskud til samtalerne, hvis du har en lægehenvisning
  • Jeg samarbejder med forskellige forsikringsnetværk bl.a. Falck Healthcare, SOS og Prescriba samt kommuner og andre institutioner
  • Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og følger Psykolognævnets retningslinjer, Psykologloven og Etiske Principper for Nordiske Psykologer.

 

JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING MED TERAPEUTISKE SAMTALER MED BØRN, UNGE OG VOKSNE
Samtaler til bearbejdning af angst, depression, stress og udbrændthed, OCD, selvmordstanker, selvtillid og selvværd – samtaler til akutte kriser fx overfald, ulykker eller dødsfald og samtaler til bearbejdning af kriser i forbindelse med tab, sygdom, arbejdsløshed, familieproblematikker, skilsmisse og konflikter i parforholdet.

Der tilbydes individuelle samtaler, parsamtaler, gruppesamtaler og samtaler på engelsk.

Alle samtalerne tilrettelægges efter individuelle behov og ønsker, med respekt for den enkeltes livssyn og udviklingsmuligheder. Der fokuseres især på styrker og ressourcer for at give den enkelte redskaber og handlemuligheder til at håndtere de aktuelle vanskeligheder.

 

TERAPI
Jeg arbejder især ud fra den kognitive ramme – med fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger. Inden for den kognitive forståelse kan psykiske problemer forstås som en reaktion på negative tankemønstre. Behandlingens fokus er løsningsorienteret og der arbejdes med indlæring af nye handlemønstre og positive omstruktureringer af negative tanker.

Afhængig af problematikken inddrages psykodynamisk terapi, hvor man søger at afdække de bagvedliggende årsager til problemerne. Her arbejdes med livshistorie og relationer til forståelse af nutidens adfærds- og tilknytningsmønstre. Behandlingens fokus er især på at acceptere og forholde sig til sine egne følelser.

Behandlingen afsluttes, når klienten oplever selv at kunne takle vanskelige situationer og udfordringer på en hensigtsmæssig måde.

Da ingen problemstillinger er fuldstændig ens, vil hvert terapiforløb udvikle sig unikt – det kan derfor være vanskeligt at forudsige noget om det enkelte forløb.

Psykologklinikken

Med venlig hilsen

Anita Thenstrup