I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

BAGGRUND

Jeg har arbejdet som privatpraktiserende psykolog siden 2011. I de første mange år havde jeg klinik i Aalborg i et praksisfællesskab med andre psykologer – her arbejdede jeg primært med klienter henvist via forsikringsselskaber samt private klienter. I 2018 fik jeg ydernummer (overenskomst med Sygesikringen) i Vesthimmerlands Kommune og flyttede derfor klinikken fra Aalborg til Farsø.

Fra tidligere arbejde som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har jeg erfaring med børn og unge med faglige vanskeligheder og trivselsproblemer, herunder ADHD og vanskeligheder inden for Autismespektret. Jeg har erfaring med test og udredning af psykologiske problemstillinger hos børn og unge, samt rådgivning og vejledning til familier, pædagoger og lærere.

Jeg har erfaring inden for Beskæftigelsesområdet med rådgivning af socialrådgivere og konsulenter i forhold til psykologiske/psykiatriske problemstillinger.

Erfaring med test og udredning af psykologiske problemstillinger hos voksne.

Erfaring med undervisning og afholdelse af kurser omkring organisationsudvikling, medarbejderudvikling, ledelse og samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering.

Jeg uddanner mig løbende – efteruddannelse og kurser samt supervision på eget arbejde. Jeg er pt. i gang med en 3-årig specialistuddannelse i psykodynamisk psykotrapi.