I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

PRISER OG VILKÅR

Privatbetalende samtaler:

Individuel (45 minutter) 950 kr.

Parsamtale: (90 minutter) 1500 kr.

Supervision: pris efter aftale.

Samtaler med lægehenvisning:

Første samtale: 443,63 kr. (november 2022 takst).

Efterfølgende samtaler: 369,92 kr. (november 2022 takst).

Egen læge kan lave henvisninger til psykologbehandling på følgende 11 årsager:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

 

Betaling i klinikken efter hver samtale via MobilePay nummer: 27258 eller kontant betaling.

Sygesikring ’danmark’: hvis du er medlem af ’danmark’ har du mulighed for at få tilskud til psykologsamtalerne.

Ved forsikringssager afregner psykologen oftest direkte med forsikringsselskabet eller netværket fx Falck HealthCare, SOS eller Prescriba.

Afbud: afbud bedes foretaget i så god tid som muligt på telefon: 51 88 42 02 eller e-mail – senest hverdagen før inden kl. 16:00. Ved for sent afbud og udeblivelse beregnes gebyr på ca. 350 kr.

Beskyttelse af personfølsomme data:

Oplysninger om en persons psykiske tilstand er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger. Som psykolog er jeg underlagt særlovgivning om pligt til at føre journal, som føres, opbevares og destrueres jvf GDPR’s retningslinjer.

Privatlivspolitik:

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevareret og håndteret. Du kan læse min privatlivspolitik (her)

Utilsigtede hændelser og klagemuligheder:

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsens pjece .

Du kan læse mere om klagemuligheder på Dansk Psykologforenings hjemmeside.